Ritratti tal-Kunsill

It-Tmien Leġiżlazzjoni – Ritratt tas-Sindku u Kunsilliera

Mix-xellug għal-lemin: Ismael Dalli (Kunsillier), Thomas Debattista (Kunsillier), Darlene Vella (Viċi Sindku), Joseph Abela (Sindku), Neil Portelli (Kunsillier), Christian Pace (Kunsillier), Anabelle Marmara (Kunsilliera).

Is-Seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2013

Mix-xellug għal-lemin: Paul J. Pace (Segretarju Eżekuttiv), Ismael Dalli (Kunsillier), Keith Darmanin (Kunsillier), Paul Farrugia (Viċi Sindku), Joseph Abela (Sindku), Francis Agius (Kunsillier), Lawrence Bonavia (Kunsillier), Doris Vella (Kunsilliera).

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 6 ta’ Ġunju 2009

Mix-xellug għal-lemin: Maurice L. Mallia (Segretarju Eżekuttiv), Omar Caruana LLd (Kunsillier), Maria Doris Vella (Kunsilliera), Lawrence Bonavia (Kunsillier), Paul Farrugia (Sindku), Francis Agius (Viċi Sindku), Keith Darmanin (Kunsillier), Ismael Dalli (Kunsillier).

Il-Ħames Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu, 2006

Mix-xellug għal-lemin: Rudolph Marmara’, Omar Caruana LLd (Kunsillier), Francis Agius (Kunsillier), Keith Darmanin (Kunsillier), Maria Doris Vella (Viċi Sindku), Lawrence Bonavia (Kunsillier), Paul Farrugia (Sindku), Maurice L. Mallia (Segretarju Eżekuttiv).

Ir-Raba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu, 2003

Mix-xellug għal-lemin: Jesmond Manicaro LLd (Kunsillier), Marisa Schiavone (Kunsilliera), Maria Doris Vella (Kunsilliera), Paul Farrugia (Sindku), Lawrence Bonavia (Kunsillier), Omar Caruana LLd (Kunsillier), Angelo Bartolo (Viċi Sindku), Maurice L. Mallia (Segretarju Eżekuttiv).

It-Tielet Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu, 2000

Mix-xellug għal-lemin: Jesmond Manicaro LLd (Kunsillier), Angelo Bartolo (Viċi Sindku), Maria Doris Vella (Kunsilliera), Mary Mugliette (Kunsilliera), Lawrence Bonavia (Kunsillier), Paul Farrugia (Sindku), Francis Brincat (Kunsillier), Maurice L. Mallia (Segretarju Eżekuttiv).