Struttura tal-Kunsill
Sindku

Joseph Abela Galea

Viċi Sindku

Darlene Vella Zammit

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Emma Vella