Minutes From 2020 and Older

Minuti tal-Laqgħat tal-Kunsilli

It-Tminn Leġislatura

Is-Seba' Leġislatura

Is-Sitt Leġislatura